สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 43854 items in 2193 pages
04311901007ก.ม.ศูนย์วัดราษฎร์มหานิกายบุรีรัมย์บ้านใหม่ไชยพจน์หนองแวง12533-
01102105008กกวัดราษฎร์มหานิกายกรุงเทพมหานครบางขุนเทียนท่าข้าม1230020/9/2542
67113010001กกวัดราษฎร์มหานิกายปทุมธานีเมืองปทุมธานีบ้านใหม่227/10/2566-
02600710001กกกว้าววัดราษฎร์มหานิกายนครสวรรค์ตาคลีพรหมนิมิต8242022/11/2472
02601102004กกกอกวัดราษฎร์มหานิกายนครสวรรค์ลาดยาวห้วยน้ำหอม4 2483-
04490403005กกกอกวัดราษฎร์มหานิกายมุกดาหารดงหลวงกกตูม2 2481-
04470103005กกกอกวัดราษฎร์มหานิกายสกลนครเมืองสกลนครงิ้วด่อน12 240016/12/2554
02670402004กกกะทอนวัดราษฎร์มหานิกายเพชรบูรณ์หล่มเก่านาซำ4 2420-
02670904002กกกะบกวัดราษฎร์มหานิกายเพชรบูรณ์น้ำหนาวโคกมน1 2478-
04451204005กกกุงวรารามวัดราษฎร์มหานิกายร้อยเอ็ดเมืองสรวงกกกุง1 25/2/2542-
02140415001กกแก้วบูรพาวัดราษฎร์ธรรมยุตพระนครศรีอยุธยาบางไทรกกแก้วบูรพา2244312/3/2508
02160103002กกโกวัดราษฎร์มหานิกายลพบุรีเมืองลพบุรีกกโก8 23302413
04320706013กกข่าวนารามวัดราษฎร์มหานิกายสุรินทร์รัตนบุรีหนองบัวบาน9 28/11/2555-
04420507011กกจานวัดราษฎร์มหานิกายเลยด่านซ้ายกกสะทอน712/6/256022/8/2566
02720303007กกซางวัดราษฎร์มหานิกายสุพรรณบุรีด่านช้างห้วยขมิ้น8 22/11/2547-
04460506001กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายกาฬสินธุ์กุฉินารายณ์กุดหว้า11 2419-
04460602001กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายกาฬสินธุ์เขาวงสงเปลือย4 243515/9/2530
04480101014กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายนครพนมเมืองนครพนมในเมือง8 26/12/252923/3/2533
03530501006กกต้องวัดราษฎร์มหานิกายอุตรดิตถ์ฟากท่าฟากท่า3 247525/3/2541
02720303001กกตาดวัดราษฎร์มหานิกายสุพรรณบุรีด่านช้างห้วยขมิ้น9 242916/6/2549