สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 310 items in 16 pages
04460101003กลางพระอารามหลวงมหานิกายกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ 23872480
04310101001กลาง(กลางบุรีรัมย์)พระอารามหลวงมหานิกายบุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์ในเมือง 23202325
02110101003กลาง(กลางวรวิหาร)พระอารามหลวงมหานิกายสมุทรปราการเมืองสมุทรปราการปากน้ำ1229910/1/2528
04450101001กลางมิ่งเมืองพระอารามหลวงมหานิกายร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดในเมือง 20842090
02160102002กวิศรารามพระอารามหลวงมหานิกายลพบุรีเมืองลพบุรีท่าหิน 22082210
02140120004กษัตราธิราชพระอารามหลวงมหานิกายพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาบ้านป้อม722002330
05920101006กะพังสุรินทร์พระอารามหลวงมหานิกายตรังเมืองตรังทับเที่ยง 244010/5/2559
01101501001กัลยาณมิตรพระอารามหลวงมหานิกายกรุงเทพมหานครธนบุรีวัดกัลยาณ์ 23682379
01101901002กาญจนสิงหาสน์พระอารามหลวงมหานิกายกรุงเทพมหานครตลิ่งชันคลองชักพระ 230021/12/2535
02750204003เกตการามพระอารามหลวงธรรมยุตสมุทรสงครามบางคนทีโรงหีบ3 24332473
05770101001เกาะหลักพระอารามหลวงมหานิกายประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 24592480
05810101001แก้วโกรวารามพระอารามหลวงมหานิกายกระบี่เมืองกระบี่ปากน้ำ1 24436/11/2550
02250101005แก้วพิจิตรพระอารามหลวงธรรมยุตปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีหน้าเมือง 24222462
05860412001ขันเงินพระอารามหลวงมหานิกายชุมพรหลังสวนวังตะกอ 22402499
02120101001เขมาภิรตารามพระอารามหลวงธรรมยุตนนทบุรีเมืองนนทบุรีสวนใหญ่ 18902399
02191006002เขาแก้วพระอารามหลวงมหานิกายสระบุรีเสาไห้ต้นตาล123002312
02200111001เขาบางทรายพระอารามหลวงธรรมยุตชลบุรีเมืองชลบุรีบางทราย623842389
05770401001เขาโบสถ์พระอารามหลวงมหานิกายประจวบคีรีขันธ์บางสะพานกำเนิดนพคุณ1 244012/1/2522
02700101010เขาวังพระอารามหลวงมหานิกายราชบุรีเมืองราชบุรีหน้าเมือง 24722473
02130302001เขียนเขตพระอารามหลวงมหานิกายปทุมธานีธัญบุรีบึงยี่โถ2 243515/1/2524