สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 252 items in 13 pages
05930201002กงหราใหม่วัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงกงหรากงหรา6 2475-
05930112002กลางวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเมืองพัทลุงร่มเมือง6 21582476
05930109008กุฏิภักดีสังวรวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเมืองพัทลุงลำปำ7 22/6/25192445
05931104002เกษตรนิคมวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงศรีนครินทร์ลำสินธุ์1 221822/10/2543
05931001002เกาะขันธาวาสวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงป่าพะยอมป่าพะยอม1 24811/9/2560
05930604003เกาะโคบวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงปากพะยูนเกาะหมาก4 2481-
05930307002เกาะทองสมวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเขาชัยสนโคกม่วง1 21/8/251830/8/2520
05930603004เกาะยวนวัดราษฎร์ธรรมยุตพัทลุงปากพะยูนเกาะนางคำ2 3/6/254220/9/2550
05931003003เกาะยวนสามัคคีธรรมวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงป่าพะยอมเกาะเต่า11 13/6/2560-
05930504003เกาะยางวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงควนขนุนนาขยาด3 23262457
05930117001ขันวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงศรีนครินทร์อ่างทอง3 220716/10/2529
05931101002ขันประชาสรรค์วัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงศรีนครินทร์ชุมพล4 17/3/253517/1/2541
05930606001ขุนหลวงนิมิตวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงปากพะยูนหารเทา5 2171-
05930113007เขาวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเมืองพัทลุงชัยบุรี1 30/5/2550-
05931102006เขาครามสันติธรรมวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงศรีนครินทร์บ้านนา10 25/12/2558-
05930103001เขาเจียกวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเมืองพัทลุงเขาเจียก6 21012469
05930107004เขาแดงตกวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเมืองพัทลุงปรางหมู่1 22173/11/2557
05930115003เขาแดงตะวันออกวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงเมืองพัทลุงพญาขัน5 23192487
05930516002เขาป้าเจ้วัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงควนขนุนแพรกหา4 12/4/251914/2/2537
05930504004เขาโพรกเพลงวัดราษฎร์มหานิกายพัทลุงควนขนุนนาขยาด9 246319/11/2536