สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 610 items in 31 pages
02710905006กระเจาบ่อยาวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีพนมทวนพังตรุ3 10/11/254219/3/2550
02710504002กระต่ายเต้นวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีท่ามะกาท่าไม้2 245529/5/2550
02711002011กรับใหญ่วัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีเลาขวัญหนองโสน11 2482-
02710606001กร่างทองราษฏร์บูรณะวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีท่าม่วงทุ่งทอง1 10/10/25102516
02710107002กาญจนบุรีเก่าวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีลาดหญ้า2 23602474
02710704003กุยแหย่วัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีทองผาภูมิลิ่นถิ่น2 248331/10/2548
02711102009กุสาวดีวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยกลอนโด416/1/255522/8/2566
02710705001เกริงกระเวียวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีทองผาภูมิชะแล2 2480-
02711002014เกาะแก้ววนารามวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีเลาขวัญหนองโสน4 24/4/255625/2/2557
02710202003เกาะเจริญสุขารามวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีไทรโยคท่าเสา3 248322/8/2557
02710403001เกาะบุกวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์หนองเป็ด1 24802514
02710404006แก่งแคบวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์ท่ากระดาน4 2483-
02710205004แก่งสามัคคีวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีไทรโยควังกระแจะ4 248225/3/2541
02710205001แก่งสารวัตรวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีไทรโยควังกระแจะ2 248323/4/2529
02710111001แก่งหลวงวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีเกาะสำโรง3 24842518
02710906013โกซ้ายเจริญธรรมวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีพนมทวนรางหวาย821/10/255910/2/2564
02710613002โกรกตารอดวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีท่าม่วงหนองตากยา6 248014/10/2525
02711101008ขันติเมตตาวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย2 248121/2/2539
02710906011ข้าวเบาวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีพนมทวนรางหวาย3 24/4/2558-
02710707004ขุนจิตราธรรมาวาสวัดราษฎร์มหานิกายกาญจนบุรีทองผาภูมิสหกรณ์นิคม1 30/9/2558-