สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 287 items in 15 pages
03630111001กลางสวนดอกไม้วัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากแม่ท้อ2 24595/1/2552
63263050001เกร๊ะคีวัดราษฎร์ธรรมยุตตากท่าสองยางแม่วะหลวง929/5/256314/9/2564
03630602002เกศแก้วบูรพาวัดราษฎร์มหานิกายตากแม่สอดแม่กุ7 243823/1/2542
03630701005เกษตรพัฒนารามวัดราษฎร์มหานิกายตากพบพระพบพระ8 15/2/2559-
03630106003เกาะตาเถียรวัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากไม้งาม1 23512482
03630202003เกาะลานวัดราษฎร์มหานิกายตากบ้านตากสมอโคน3 24202444
03630114001แก่งหินวัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากวังประจบ2 22/12/25267/2/2532
03630901004แก้ววิเศษวัดราษฎร์มหานิกายตากวังเจ้าเชียงทอง4 1/12/254729/9/2558
03630605011โกกโก่วัดราษฎร์มหานิกายตากแม่สอดแม่กาษา4 20/2/2560-
03630106005เขาถ้ำวัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากไม้งาม7 24374/7/2529
03630109005เขาลาน้ำวัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากวังหิน1016/2/256014/9/2564
03630303007คลองไม้แดงวัดราษฎร์มหานิกายตากสามเงายกกระบัตร1 13/2/2555-
03630108001คลองสักวัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากน้ำรึม1 24792531
03630112003โคกเจดีย์วัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากป่ามะม่วง52/8/254325/2/2565
03630102001โคกพลูวัดราษฎร์มหานิกายตากเมืองตากหนองหลวง 23102416
03630403006จกปกพัฒนารามวัดราษฎร์มหานิกายตากแม่ระมาดขะเนจื้อ11 13/2/2557-
03630608004เจดีย์โคะวัดราษฎร์มหานิกายตากแม่สอดมหาวัน6 16/6/2547-
03630207001ฉลอมใต้วัดราษฎร์มหานิกายตากบ้านตากท้องฟ้า3 2360-
03630207002ฉลอมเหนือวัดราษฎร์มหานิกายตากบ้านตากท้องฟ้า4 2370-
03630702003เฉลิมเจริญธรรมวัดราษฎร์มหานิกายตากพบพระช่องแคบ9 20/6/2556-