สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 105 items in 6 pages
04330504004กระโพธิ์ช่างหม้อวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ดองกำเม็ด619/9/254610/2/2564
04330521003กระโพธิ์เริงรมย์วัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์สำโรงตาเจ็น8 20/9/2543-
04330524001กฤษณาวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์กฤษณา1 24262480
04330509006กลางวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ห้วยเหนือ6 24322441
04330515002กวางขาววัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์นิคมพัฒนา7 17/3/2535-
04330513003กะกำ (ระกำ)วัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ตะเคียน4 247729/5/2560
04330504003กันจานวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ดองกำเม็ด1 246427/8/2545
04330517007เกาะบึงโบราณวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์โคกเพชร6 29/5/2558-
04330505002ขนุนวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์โสน8 24312492
04330507002เขวิกวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์สะเดาใหญ่8 24832523
04330509008เขียนบูรพารามวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ห้วยเหนือ6 24482460
04330511005คลองสุดวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์หัวเสือ10 26/10/2552-
04330522003คะนาสามัคคีวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ห้วยสำราญ4 15/8/2551-
04330515003ค่ายนิคมวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์นิคมพัฒนา3 28/2/2540-
04330508002เคาะวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ศรีตระกูล6 233615/1/2557
66133050003โคกกี่สามัคคีธรรมวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์โสน49/10/2566-
04330506003โคกตาลวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์ปรือใหญ่7 24802519
04330517003โคกเพชรวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์โคกเพชร1 247218/12/2544
04330501002โคกโพนวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์กันทรารมย์3 24602482
04330501005โคกสูงวัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษขุขันธ์กันทรารมย์5 18/4/253123/3/2533