สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2221 items in 112 pages
64130160001กงรถวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาห้วยแถลงกงรถ12474-
04301610001กรรณิการามวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาห้วยแถลงห้วยแคน6 2483-
04300907003กระดานวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาโนนไทยบัลลังก์6 24602479
04300104004กระโดนวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโคกสูง8 1/3/244613/1/2538
04301301007กระโตนวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาประทายประทาย3 248420/5/2548
04300403007กระถินวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาคงเทพาลัย5 14/12/2541-
04300105003กระทอนวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาเมืองนครราชสีมามะเริง8 23152515
04300810007กระทุ่มโพรงวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาด่านขุนทดหนองกราด9 248225/2/2557
04301303002กระทุ่มรายวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาประทายกระทุ่มราย9 2460-
04301504004กระเบื้องน้อยวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาพิมายกระเบื้องใหญ่10 2465-
04301504001กระเบื้องใหญ่วัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาพิมายกระเบื้องใหญ่4 23922517
04302803018กระโบนวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาพระทองคำพังเทียม18 9/3/2558-
62130120002กระพี้สุทธิวาสวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาบัวใหญ่หนองบัวสะอาด522/3/2562-
04301014004กระเพราวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาโนนสูงเมืองปราสาท10 24632525
04301004006กระสังวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาโนนสูงบิง6 21/11/2544-
04300903006กระเสียววัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาโนนไทยกำปัง2 246021/2/2523
04302008001กฤษณาวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาสีคิ้ววังโรงใหญ่1 2484-
04302102001กลางดงวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาปากช่องกลางดง12 24822512
04301401005กลางปักธงชัยวัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาปักธงชัยเมืองปัก11 24032511
04302505002กลางวังน้ำเขียววัดราษฎร์มหานิกายนครราชสีมาวังน้ำเขียวไทยสามัคคี8 2481-