สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 418 items in 21 pages
04270510007กองแก้วนพคุณวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ววัฒนานครหนองตะเคียนบอน5 28/7/2553-
04270307001กะสังอัตตนันท์วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วตาพระยาทัพไทย8 252221/2/2523
04270606005กิโลสองศรัทธารามวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วอรัญประเทศป่าไร่6 24/5/2559-
04270105004กิโลสามวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วเมืองสระแก้วท่าแยก12 15/8/253914/8/2551
04270105009กิโลสี่วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วเมืองสระแก้วท่าแยก12 28/1/254226/1/2561
04270301006กุดเตยวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วตาพระยาตาพระยา11 22/6/2535-
04270612007กุดแต้ศรัทธารามวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วอรัญประเทศฟากห้วย4 12/1/2559-
04270301001กุดเวียนวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วตาพระยาตาพระยา4 24/1/25152527
04270604004กุดหินวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วอรัญประเทศคลองน้ำใส4 30/6/2537-
04270401001เกศแก้ววัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็น4 21/9/25266/1/2553
04270701007เกาะรังวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วเขาฉกรรจ์หนองหว้า10 27/4/2541-
04270604005เกิดน้ำใสวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วอรัญประเทศคลองน้ำใส518/8/255113/7/2563
04270406009แก่งสะเดาวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ววังน้ำเย็นทุ่งมหาเจริญ4 30/8/2556-
04270901002แก่งสำราญวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ววังสมบูรณ์วังสมบูรณ์4 23/6/2537-
04270108001แก่งสีเสียดวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วเมืองสระแก้วสระขวัญ3 1/5/252025/12/2525
04270301008แก้วเพชรพลอยวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วตาพระยาตาพระยา8 25/6/254229/6/2559
04270704010ขอนขว้างสามัคคีวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วเขาฉกรรจ์เขาสามสิบ2 28/7/2553-
04270605004ขาวสะอาดวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วอรัญประเทศท่าข้าม9 20/9/2543-
04270108011เขาข่าวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว20 27/4/2545-
04270502005เขาจานวัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ววัฒนานครท่าเกวียน8 7/7/254322/12/2560