สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทะเบียนวัด

ทะเบียนวัด


ชื่อวัด
ประเภทวัด
นิกาย
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง


รหัสวัดชื่อวัดประเภทวัดนิกายจังหวัดอำเภอ / เขตตำบล / แขวงหมู่ที่วันที่ตั้งวัดวันที่รับวิสุงฯ 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 276 items in 14 pages
02210109003กรอกยายชาวัดราษฎร์มหานิกายระยองเมืองระยองเนินพระ4 239422/11/2531
02210802002กระเฉทวัดราษฎร์มหานิกายระยองนิคมพัฒนามาบข่า1 244020/4/2537
02210501002กระบกขึ้นผึ้งวัดราษฎร์มหานิกายระยองบ้านค่ายบ้านค่าย3 243816/3/2509
02210307001กระแสร์คูหาสวรรค์วัดราษฎร์มหานิกายระยองแกลงกระแสบน1 23239/5/2534
02210305002กลางกร่ำวัดราษฎร์มหานิกายระยองแกลงกร่ำ5 230529/5/2560
02210310002กองดินวัดราษฎร์มหานิกายระยองแกลงกองดิน2 24695/2/2500
02210503001เกาะวัดราษฎร์มหานิกายระยองบ้านค่ายหนองตะพาน1 21552/6/2532
02210102003เกาะกลอยวัดราษฎร์มหานิกายระยองเมืองระยองเชิงเนิน3 247212/1/2549
02210312004เกาะลอยวัดราษฎร์มหานิกายระยองแกลงพังราด3 245624/2/2526
02210105007เกาะเสม็ดวัดราษฎร์มหานิกายระยองเมืองระยองเพ4 18/12/2555-
02210402004แก่งหวายวัดราษฎร์มหานิกายระยองวังจันทร์ชุมแสง6 23/6/254723/6/2553
02210110002แกลงบนวัดราษฎร์มหานิกายระยองเมืองระยองกะเฉด34/4/251210/2/2535
02210303001เขากะโดนวัดราษฎร์มหานิกายระยองแกลงชากโดน6 240122/6/2537
02210804004เขาแกแลวัดราษฎร์ธรรมยุตระยองนิคมพัฒนามะขามคู่5 31/8/253123/2/2542
02210106005เขาแก้ววัดราษฎร์มหานิกายระยองเมืองระยองแกลง5 12/7/2531-
02210606004เขาคลองซองวัดราษฎร์มหานิกายระยองปลวกแดงหนองไร่6 23/5/25442/7/2551
02210505008เขางวงช้างวัดราษฎร์มหานิกายระยองบ้านค่ายบางบุตร12 30/12/2548-
02210804005เขาจอมแหวัดราษฎร์ธรรมยุตระยองนิคมพัฒนามะขามคู่7 18/8/2551-
63121070001เขาช่องพริ้งวัดราษฎร์มหานิกายระยองเขาชะเมาชำฆ้อ918/10/2562-
02210703002เขาช่องลมวัดราษฎร์มหานิกายระยองเขาชะเมาชำฆ้อ4 10/4/254022/1/2550